S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» Logistika

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ: Zlatica Blaškovičová - NADAVA

                         veľkoobchod záhradkárskych potrieb


Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Hlavná 32, Dvory nad Žitavou 941 31, IČO: 32 790 830 zapísaný

v ŽR OU Nové Zámky, reg: Žo-2002/01641/00002, 851/2002

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: nadava.dvory@gmail.com

Účel spracúvania: Ochrana a monitorovanie pohybu tovaru počas prepravy k zákazníkovi
Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Ochrana majetku prevádzkovateľa a efektívny výkon podnikateľskej činnosti.
Príjemcovia / Kategórie príjemcov: prevádzkovatelia strážnej služby; Polícia; Advokáti; Prokuratúra; Súdy, zákazníci prevádzkovateľa
Doba uchovávania: 1 rok, v prípade zaznamenania na účtovných a daňových dokladoch v súlade s právnymi predpismi.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Práva dotknutej osoby:
 Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.
    V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
⦁    nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
⦁    dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 

Zlatica Blaškovičová

    majiteľka

 

OWE3Y