S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

» Zabezpečenie IT prostredia

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ:  Zlatica Blaškovičová - NADAVA

                            veľkoobchod záhradkárskych potrieb


Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Hlavná 32, Dvory nad Žitavou 941 31, IČO: 32 790 830 zapísaný

v ŽR OU Nové Zámky, reg: Žo-2002/01641/00002, 851/2002


Kontaktné údaje zodpovednej osoby: nadava.dvory@gmail.com


Účel spracúvania: Kontrola aktivít externých používateľov vstupujúcich do IT siete prevádzkovateľa pri plnení zmluvných požiadaviek prevádzkovateľa.


Právny základ spracúvania: Oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).


Oprávnené záujmy prevádzkovateľa: Zaistenie bezpečnosti IT prostredia prevádzkovateľa, ochrana citlivých informácií, osobných údajov, ochrana majetku a zdrojov prevádzkovateľa.


Príjemcovia / Kategórie príjemcov: Microsoft; poskytovatelia software; Advokáti; Súdy


Doba uchovávania: 1 rok


Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Práva dotknutej osoby:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich prenosnosť, vymazanie, obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 

Dotknutá osoba má tiež PRÁVO NAMIETAŤ proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.
V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
⦁    nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo
⦁    dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

Zlatica Blaškovičová

    majiteľka

 

ZWQ3MzU0NG